Kohberg
Wienerbrød & andet sødt Frost (19 Produkter)

Wienerflet Maple Pekan, ca. 95 g

Spandauer med creme, ca. 90 g

Spandauer med hindbær, ca. 90 g

Kanelsnegl, ca. 85 g

Hanekam, ca. 85 gr

Thebirkes, ca. 85 g

Bløddejskanelsnegl, ca. 100 g

Mini Mix Wienerbrød

Mini Maple Pekan, ca. 40 g

Mini Spandauer med creme, ca. 40 g

Mini Spandauer med hindbær, ca. 40 g

Mini Kanelsnegle, ca. 40 g

Mini Thebirkes, ca. 35 g.

Dagmartærte, ca. 375 g.

Wienerstang med drys, ca. 375 g

Smørstang, ca. 375 g

Scones, ca. 63 g

Mini Wienermix, ca. 35-40 g

Spandauer med creme og nødder, ca. 90 g